Aktualności

SUPER Sołtys wybrany

Piastowanie funkcji sołtysa jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym działaniem, które odzwierciedla potrzeby mieszkańców sołectw. Sołtysi działający na rzecz lokalnej społeczności integrują wieś, motywują mieszkańców do działania, są również łącznikiem między mieszkańcami a samorządem gminnym.

Tygodnik Super Tydzień Krasnostawski chcąc docenić i uhonorować sołtysów z powiatu krasnostawskiego, w listopadzie 2019r. ogłosiło konkurs pod nazwą SUPER Sołtys 2019. Współorganizatorami plebiscytu byli starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk i burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.

Czytaj więcej: SUPER Sołtys wybrany

Festiwal Pączka i Faworka 2020

Kolejny raz Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus wraz z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej przygotowała wspaniałą imprezę, podczas której świętowano zwyczaj „Tłustego czwartku”. Była to już VIII edycja Festiwalu Pączka i Faworka, w której licznie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu krasnostawskiego, a także delegacje władz powiatowych, gminnych oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej: Festiwal Pączka i Faworka 2020

Wojewoda Lubelski zaprasza!

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie świętuje swój setny jubileusz. Z tej okazji Wojewoda Lubelski zaprasza wszystkich serdecznie na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 15 lutego 2020r. w siedzibie Urzędu w Lublinie w godzinach 10:00 – 13:00

Impreza przewiduje wiele atrakcji: zwiedzanie Urzędu z przewodnikiem, gabinet zagadek, wystawę „Od dokumentu papierowego do e-urzędu”, ekspozycje poszczególnych wydziałów oraz upominki. Dla najmłodszych przygotowane będą warsztaty LEGO z elementami robotyki.

A.Granat

Dni Otwarte LUW

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zapraszamy mieszkańców wsi Fajsławice
na zebranie wiejskie, które odbędzie się
15 lutego 2020 roku (sobota)
w Gminnym Ośrodku Kultury w Fajsławicach (Remiza OSP w Fajsławicach).

15:30-16:00 Możliwość montażu ogniw fotowoltaicznych – spotkanie z przedstawicielem firmy „HUAPOL”
16:00-17:00 Bieżące sprawy gminy, zapytania do radnych i wójta.
17:00-18:00 Zebranie sprawozdawcze OSP Fajsławice.

Zapraszają
Radni wsi Fajsławice

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506 z późn. zm.).
zwołuję
XIX Sesję Rady Gminy Fajsławice
na 14 luty 2020 roku (piątek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji Rady Gminy Fajsławice.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”,
b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2020 roku,
c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Fajsławicach,
e) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

Kobiety Aktywne na Cavaliadzie 2020

Od czwartku 30 stycznia 2020 przez 4 dni Targi Lublin skupiły wielu miłośników koni i jeździectwa. W tym czasie bowiem odbyła się VIII edycja Cavaliady – międzynarodowych zawodów jeździeckich . W tym widowiskowym wydarzeniu wzięło udział 170 zawodników i ponad 300 koni rywalizujących ze sobą w czterech jeździeckich konkurencjach: skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu, powożeniu czterokonnymi zaprzęgami oraz Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Czytaj więcej: Kobiety Aktywne na Cavaliadzie 2020

DMC Firewall is a Joomla Security extension!