Aktualności

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
  w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
  z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

OGŁOSZENIE

W związku z odbywającą się w dniu 16 czerwca 2019r. uroczystością otwarcia Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie informujemy, że w tym dniu w godzinach 14:15-16:00 – dowozy / 18:30 – 20:30 - odwozy, będzie kursować bezpłatny bus gminny na trasie Fajsławice – Boniewo. Spowodowane jest to małą ilością miejsc parkingowych przy budynku w Boniewie.

Prosimy o korzystanie z naszego środka transportu lub ewentualne parkowanie w miejscach naprzeciwko budynku w Boniewie (przy byłym sklepie SR-H, droga I pas Ignasina).

A.Granat

Zawiadomienie 55 przypadek ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. stwierdzono wystąpienie na terenie powiatu krasnostawskiego 55 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):
1. 55 przypadek stanowi 1 dzik odstrzelony w miejscowości Bzite, gmina Krasnystaw, obwód łowiecki nr 189, data pobrania próbek: 03.06.2019 , nr próby: 0606/196/ASF/Z/19.
Współrzędne GPS: N 51°03'16.9"/51.0547, E 23°09'59.0"/23.1664.

Ogłoszenie

Informujemy, że gmina Fajsławice otrzymała 15 miejsc na kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w wieku do 16-go roku życia pochodzących z rodzin rolniczych, w których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

Miejsce wypoczynku - Ośrodek Wypoczynkowy "EWA" ul. Łąkowa 17

                                       84-360 Łeba

 Termin:     18.08-28.08.2019 r.

 Opłata rodziców wynosi 370zł + transport.

Karty kwalifikacyjne uczestnictwa są do odbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach w godz. od 9.00 do 15.00.

     Szczegółowych informacji udzielają :

Feliksa Gorzkowska i Maria Nucińska

Telefon: 733837771 lub (81)5853030.

HIPOKRATES 2019

HIPOKRATES 2019 to plebiscyt medyczny, w którym zostaną wybrani najbardziej godni polecenia lekarze, pielęgniarki, położne, przychodnie i szpitale w województwie lubelskim. Pracowników roku służby zdrowia województwa lubelskiego wybiorą pacjenci poprzez głosowanie.

W plebiscycie bierze udział nasza pielęgniarka pani Anna Bochniarz, która od lat troszczy się o zdrowie mieszkańców gminy Fajsławice. Swoim zaangażowaniem, ciepłem i pogodą ducha zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

Gorąco zachęcamy do głosowania!

https://kurierlubelski.pl/p/kandydaci/hipokrates-lubelszczyzny-2019%2C1004337/?groupId=36703

S25C 919060715180

Drogi do Wolności

Dnia 2 czerwca 2019r. w gminie Fajsławice odbyły się uroczystości 30-tej rocznicy wyborów czerwcowych, a także 35-tej rocznicy powtórzonych wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach. Uroczyste obchody były także hołdem upamiętniającym rolę i wkład w odbudowę demokratycznego państwa niezależnego ruchu ludowego, działającego w tamtym czasie na terenie gminy Fajsławice – Solidarności Rolników Indywidualnych.

Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji członków i zmarłych działaczy NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Po mszy świętej nastąpiło złożenie wieńców na grobie Janusza Henryka Stępniaka  - senatora RP  i współzałożyciela rolniczej solidarności. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali obrad urzędu gminy, gdzie odbył się panel historyczny z udziałem znamienitych gości.

Czytaj więcej: Drogi do Wolności

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz.506.).
zwołuję


XI sesję Rady Gminy Fajsławice
na 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Fajsławice za 2018 rok
7. Debata na temat raportu o stanie Gminy Fajsławice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2018r.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fajsławice za 2018 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy:
    a) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Fajsławice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
    b) odczytanie uchwały nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice,
    c) odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
    d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2018 rok,
     e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
    a) w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Fajsławice, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
    b) w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice-Ksawerówka od km 3+117 do km 4+938”,
    c) w sprawie udzielenia powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice-Ksawerówka od km 3+830 do km 4+938”,
     d) w sprawie zmiany w budżecie za 2019 rok,
     e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022,
      f) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
     g) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Fajsławice.

11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

DMC Firewall is a Joomla Security extension!