Aktualności

Wszystkie drogi prowadzą do Fajsławic

W dniu 01 lutego 2019r. z inicjatywy wójta naszej gminy - Pana Janusza Pędzisza doszło do spotkania przedstawicieli powiatów: krasnostawskiego i świdnickiego oraz sąsiednich gmin: Rybczewice i Trawniki. Powiat krasnostawski reprezentowali: starosta - Andrzej Leńczuk, wicestarosta - Marek Nowosadzki oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Piotr Banach. Powiat świdnicki natomiast reprezentowany był przez wicestarostę Bartłomieja Pejo oraz naczelnika wydziału infrastruktury drogowej – Jarosława Drozda.

Czytaj więcej: Wszystkie drogi prowadzą do Fajsławic

KOLEJNE TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW

Dnia  9 lutego 2019r. (sobota) odbędą się wybory sołtysa wsi:

Boniewo             godz. 15:00        Boniewo (budynek byłej szkoły)

Dnia  10 lutego 2019r. (niedziela) odbędą się wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach:

Kosnowiec          godz. 14:00        Kosnowiec 23A (dom sołtysa)

Ignasin                godz. 16:00        Ignasin (świetlica)

Czytaj więcej: KOLEJNE TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW

I N F O R M A C J A

Informuję, że 5 lutego 2019 r. (wtorek), o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice, odbędzie się spotkanie Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka z hodowcami trzody chlewnej z terenu Gminy Fajsławice.

W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele:

  1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  2. Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  3. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie,
  4. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu,
  5. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie,
  6. Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
  7. Państwowej Straży Łowieckiej,
  8. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Wójt Gminy

    /-/ Janusz Pędzisz

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

     Urząd   Gminy    Fajsławice    informuje,   że   od    01.02.2019   r.    do 28.02.2019  r.   producenci   rolni   mogą  ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

Podsumowanie pracy Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 24 stycznia 2019r. w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbyło się posiedzenie Krasnostawskiego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego celem było podsumowanie rocznej jego działalności. Wójt Gminy Fajsławice jako gospodarz spotkania powitał wszystkich zebranych, składając jednocześnie podziękowania strażakom za ich bezinteresowną służbę.

Czytaj więcej: Podsumowanie pracy Ochotniczej Straży Pożarnej

VI SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

DSC 3360

We wtorek 22 stycznia odbyła się VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Fajsławice. Podczas obrad została podjęta uchwała dotycząca aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2018 – 2023, a także uchwała w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej w Boniewie (odcinek ok. 1 km).

Czytaj więcej: VI SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Informacja

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej reguluje Uchwała NR  XIV/51/2015 Rady Gminy Fajsławice z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Fajsławice, która znajduje się w poniższym linku.

Statuty sołectw Gminy Fajsławice

A. Granat

Hej kolęda…

Dnia 21 stycznia 2019r. w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbył się XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów „Krasnystaw 2019”, którego celem jest wskrzeszanie i pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także podtrzymywanie zwyczaju kolędowania.

Czytaj więcej: Hej kolęda…

Our website is protected by DMC Firewall!