Aktualności

Ludowe śpiewanie

Dnia 11 maja 2019r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się rejonowe eliminacje do 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, którego celem jest promowanie kultury ludowej i folkloru.

Czytaj więcej: Ludowe śpiewanie

Jesteśmy w półfinale

logo bitwaregionow www 1

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę  i lokalne produkty.

Miło nam poinformować, że Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach zgłosiło swój udział w konkursie i zakwalifikowało się do kolejnego etapu. Spośród 100 zgłoszeń z województwa lubelskiego wybrano 10 najciekawszych, wśród których znalazła się także nasza reprezentacja.

W półfinale konkursu, który odbędzie się 22 czerwca 2019r. w Nałęczowie, nasz zespół przygotuje - niejednokrotnie już nagradzaną zupę pokrzywową. Paniom z Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu.

A.Granat

Nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Fajsławice  informuje o rozpoczęciu  naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych  w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowane ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwianiem  odpadów azbestowych.

        Wnioski  dot. realizacji w/w działań  przyjmowane są do dnia 24 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy  Fajsławice – pokój Nr 8,  w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00

wtorek-piątek  od godz. 7.30 do 15.30

        Wnioski można pobrać w UG - pokój Nr 8 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Fajsławice.

Informacje dot. naboru do zgłoszeń oraz realizacji w/w projektu można uzyskać na stronie www.azbest.lubelskie.pl oraz w UG Fajsławice (nr telefonu 815853060).

 Informacje sporządziła: Anna Rozwałka

Wniosek

Oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej

Oświadczenie o demontażu wyrobów zawierających azbest

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz.506.).

zwołuję
X sesję Rady Gminy Fajsławice
na 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
   a. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum promocji produktu lokalnego-targowiska gminnego w Fajsławicach "Mój Rynek", zlokalizowanego w miejscowości Boniewo
   b. w sprawie wprowadzenia w Centrum promocji produktu lokalnego-targowiska gminnego w Fajsławicach "Mój Rynek", zlokalizowanego w miejscowości Boniewo, opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
    c. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    d. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Our website is protected by DMC Firewall!