Aktualności

Informacja

Dnia 03.04.2019 r. (środa) godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Fajsławice odbędzie się akcja promocyjna nowego planu rządu tzw. "Nowa Piątka". Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie będą informować o założeniach programu.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy!

A.Granat

IX SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2019 03 30 22h06m07s158

       Dnia 29 marca 2019r. w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się IX Sesja Rady Gminy Fajsławice. Obecni na sesji radni i sołtysi wysłuchali informacji Wójta Gminy Fajsławice o bieżącej pracy i istotnych wydarzeniach. W ostatnim czasie w naszej gminie odbyły się warsztaty kulinarne, uroczyste obchody Dnia Kobiet, a także gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ponadto Gmina Fajsławice otrzymała wsparcie finansowe na przebudowę dogi gminnej w Woli Idzikowskiej oraz przebudowę budynku OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. W miejscowości Ksawerówka przeprowadzona została modernizacja przepompowni wody.

Czytaj więcej: IX SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Ogłoszenie

Dnia 31 marca 2019r. (niedziela) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej Urzędu Gminy Fajsławice odbędzie się spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Panią Beatą Mazurek. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Fajsławice.

A.Granat

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
IX sesję Rady Gminy Fajsławice
na 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Fajsławice za 2018r.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
     a. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fajsławice
    b. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
   c. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice od dnia 1 września 2019 roku
    d. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.
    e. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    f. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Ogłoszenie

W dniach 21-22 marca 2019r. w miejscowości Ksawerówka prowadzona będzie modernizacja przepompowni wody. Z tego względu mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godzinach od 7:00 do 18:00 w miejscowości Ksawerówka, Marysin, część Siedlisk Pierwszych od pana Mieczysława Pecyny do budynku Klubu Kometa.

A.Granat

Turniej Wiedzy Pożarniczej

ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

 „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

              W dniu 15 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Fajsławicach przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.:Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Czytaj więcej: Turniej Wiedzy Pożarniczej

Promesa dla Fajsławic

Gminy i powiaty z województwa lubelskiego otrzymały dotacje z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie.

Czytaj więcej: Promesa dla Fajsławic

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd