Aktualności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – WYDŁUŻONY NABÓR ZGŁOSZEŃ DO DNIA 03.09.2019r.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Fajsławice do dnia 03.09.2019r. do godz. 15.30 wydłuża nabór zgłoszeń do nowej edycji projektu polegającego na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych.

W ramach projektu będzie można wykonać jedną z niżej wymienionych instalacji:

 • instalację fotowoltaiczną wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • instalację kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • instalację pompy ciepła do CWU wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • instalację kotła na biomasę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Więcej szczegółów:

http://www.fajslawice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=861:odnawialne-zrodla-energii-nabor-zgloszen-w-dniach-28-08-02-09-2019r&catid=34&Itemid=81:odnawialne-zrodla-energii-nabor-zgloszen-w-dniach-28-08-02-09-2019r&catid=34&Itemid=81

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

w terminie od 28 sierpnia 2019 r. do 3 września 2019 r.

w dniach i godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30).

 

UWAGA! Kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - NABÓR ZGŁOSZEŃ w dniach: 28.08-02.09.2019r.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Fajsławice zamierza przystąpić do nowej edycji projektu polegającego na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych.

UWAGA! Projekt będzie realizowany przez Gminę Fajsławice wyłącznie w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

W ramach projektu będzie można wykonać jedną z niżej wymienionych instalacji:

 • instalację fotowoltaiczną wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • instalację kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • instalację pompy ciepła do CWU wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
 • instalację kotła na biomasę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Fajsławice, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej.

Nie dopuszcza się montażu instalacji na gruncie i/lub na budynkach gospodarczych.

 

Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

Przykładowe SZACUNKOWE koszty wykonania poszczególnych instalacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj instalacji

SZACOWANA wartość netto

SZACOWANA wartość brutto

SZACOWANY wkład własny mieszkańca

Instalacja fotowoltaiczna

2,2 – 2,4 kW

12 000,00 zł

12 960,00 zł

5 160,00 zł

2,8 – 3,0 kW

15 000,00 zł

16 200,00 zł

6 450,00 zł

3,5 – 3,7 kW

17 000,00 zł

18 360,00 zł

7 310,00 zł

Kolektory słoneczne

2 panele z zasobnikiem

10 000,00 zł

10 800,00 zł

4 300,00 zł

3 panele z zasobnikiem

11 000,00 zł

11 880,00 zł

4 730,00 zł

Kocioł na biomasę

15 kW

15 000,00 zł

16 200,00 zł

7 950,00 zł

20 kW

16 000,00 zł

17 280,00 zł

8 480,00 zł

25 kW

17 000,00 zł

18 360,00 zł

9 010,00 zł

Pompa ciepła CWU z zasobnikiem

10 000,00 zł

11 340,00 zł

4 515,00 zł

UWAGA! Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Fajsławice. Natomiast ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.

 

Ewentualna realizacja projektu planowana jest na lata 2020-2022, z tym że uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w III kwartale 2020 roku.

Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:

W przypadku budynków w budowie, gdy mieszkaniec nie posiada jeszcze faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, należy podać planowane zużycie energii elektrycznej w wymiarze rocznym.

Deklaracje niekompletne lub złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub złożone poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

w terminie od 28 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

w dniach i godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30).

 

UWAGA! Kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu.

Dożynki Powiatowe

 Okres dożynkowy w pełni. W ubiegłą niedzielę, 25 sierpnia 2019r. odbyły się dożynki powiatowe w Krasnymstawie.  Gmina Fajsławice, jako jedna z wielu gmin z terenu powiatu krasnostawskiego, aktywnie wzięła udział w uroczystościach.

Święto plonów rozpoczęła uroczysta Msza Święta dziękczynna odprawiona w intencji rolników i tegorocznych zbiorów, w parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Wspaniały Chór Krasnostawskiego Domu Kultury uświetnił swoim śpiewem nie tylko mszę świętą, ale i pozostałe uroczystości dożynkowe. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy prowadzony przez miejską orkiestrę dętą przeszedł ulicami miasta. Na czele Starostowie Powiatowi - pani Monika Król z Siedlisk Pierwszych i pan Radosław Parka z Gorzkowa, starostowie gminni, wieńce dożynkowe, delegacje gmin, zaproszeni goście i rolnicy udali się na teren szkoły rolniczej, gdzie były kontynuowane dalsze uroczystości.

Czytaj więcej: Dożynki Powiatowe

Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic ogłasza!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pod tytułem: PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI „Etno – Ziemia Fajsławicka 2019”, obejmującego zasięgiem terytorialnym obecne parafie: Siedliska Drugie, Fajsławice, Oleśniki – dofinansowywanego kwotą 39 tys. zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie - zapraszamy zainteresowaną młodzież szkolną, jak i osoby dorosłe do zapisów i udziału w planowanych, otwartych, warsztatach tematycznych; rzeźbiarskich, plastycznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych... o których aktualne informacje podawane będą na stronie internetowej towarzystwa: tpf.lbn.pl

Czytaj więcej: Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic ogłasza!

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż na terenie niżej wymienionych miejscowości w okresie od 01.10.2019 do dnia 26.11.2020 będą przeprowadzane archeologiczne badania powierzchniowe i wykopaliskowe. Badania, które przeprowadzane będą przy użyciu wykrywaczy metali, mają na celu ustalenie przebiegu bitew z okresu I Wojny Światowej, jak również zabezpieczenie materialnych pozostałości z wyżej wymienionego okresu. Prace badawcze prowadzone będą pod kierownictwem mgr Ernesta Kamińskiego przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Fajsławic. Wszelkie czynności prowadzone będą z poszanowaniem upraw znajdujących się na polach, a teren zostanie uprzątnięty. Prace obejmą teren miejscowości:

 1. Boniewo
 2. Ignasin
 3. Kosnowiec
 4. Suchodoły
 5. Fajsławice
 6. Dziecinin
 7. Wola Idzikowska

Właścicieli terenów znajdujących się w obrębie wyżej wymienionych miejscowości, a niewyrażających zgody na prowadzenie badań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 733 – 444 – 967.

A.Granat

Królewskie urodziny

Dnia 18 sierpnia 2019r. jako jedna z wielu gmin, gościliśmy na urodzinach u samego króla Jana III Sobieskiego podczas organizowanego Jarmarku Królewskiego w gminie Rybczewice. Organizatorzy zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji i zabawy m.in.: warsztaty, konkursy, zawody wędkarskie, występy zespołów ludowych, a także gry i zabawy dla dzieci. Podczas uroczystości wybrano Króla i Królową Jarmarku, odbyła się także biesiada przy ognisku i tańce. Na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego, którym częstowała  wszystkich obecnych Wójt Gminy Rybczewice pani Elżbieta Masicz.

Czytaj więcej: Królewskie urodziny

Podziękowania

bouquet of flowers 1503055 960 720

V Wojewódzkie Święto Ziół  i Gminno-Parafialne Dożynki już za nami. Uroczystość udała się doskonale, czego efektem była ogromna liczba uczestników – mieszkańców gminy jak i przyjezdnych gości. Do dziś wciąż otrzymujemy wiele pozytywnych opinii i słów uznania za przygotowanie tak wspaniałej imprezy.

Wójt Gminy Fajsławice pragnie bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, włożone serce i zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji całej uroczystości.

Czytaj więcej: Podziękowania

V Wojewódzkie Święto Ziół i Święto Plonów

W czwartek 15 sierpnia 2019r., w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie odbyła się V już edycja Wojewódzkiego Święta Ziół połączona z gminno-parafialnym Świętem Plonów. Zorganizowane święto było okazją do podkreślenia roli i znaczenia uprawy  i ziół, ich dobroczynnych i leczniczych właściwości, a także tradycji zielarskich. Organizatorami wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Gmina Fajsławice. Wzięło w nim udział wielu wystawców oraz reprezentacje 7 gmin z województwa lubelskiego: Abramów, Fajsławice, Krasnystaw, Łopiennik Górny, Piaski, Rybczewice oraz Trawniki.

Czytaj więcej: V Wojewódzkie Święto Ziół i Święto Plonów 

Fajsławice witojcie!

Sabałowe Bajania to Ogólnopolski Festiwal Folkloru Polskiego, który odbywa się co roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Towarzyszy mu Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów i Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych.  W tym roku impreza rozpoczęła się w sobotę 10 sierpnia i trwała do czwartku 15 sierpnia 2019r. Były to dni świętowania tradycji i kultury ludowej, folkloru i wspaniałej zabawy.

Sabałowe Bajania już po raz drugi gościły u siebie Gminę Fajsławice. W ubiegłym roku w festiwalu wzięły udział Siedliszczanki, w tym roku natomiast to zespół śpiewaczy Fajsławianki wystąpił na deskach sceny Domu Ludowego Bukowińskiego Centrum Kultury.

Czytaj więcej: Fajsławice witojcie!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!