Aktualności

Program „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

Program „Wyprawka szkolna" na rok 2014 częściowo zmienia zasady dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2014/2015. Poszerzono grupę uczniów z orzeczeniem, którzy będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki o uczniów: słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Ustalono jednolite kryterium dochodowe na poziomie 539 złotych na osobę w rodzinie. Rodzice pierwszoklasistów szkoły podstawowej nie będą mogli liczyć na pomoc – ich dzieci otrzymają we wrześniu komplet rządowych podręczników lub ich zakup zostanie pokryty z dotacji, którą otrzyma samorząd.

Maksymalny dochód to 539 zł na osobę

Od 2014 r. ustalono jednolite kryterium dochodowe – na postawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – dla wszystkich uczniów, którzy ubiegają się o dofinansowanie z tego tytułu.

W 2014 r. dochód, który będzie uprawniał do pomocy, to 539 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie przysługuje dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

Czytaj więcej: Program „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015 

PRZEGLĄD KULTURALNY

26 czerwca 2014 r. młodzież ze Związku Młodzieży Wiejskiej w Fajsławicach  uczestniczyła w II Finale Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce, który odbył się w Kikole. Nasze zdjęcia w konkursie „To co kocham,   a nie umiem tego nazwać” były w ścisłej czołówce. Niestety przegraliśmy.

wilkowyjce

 29 czerwca 2014 r. Gminne Koło Aktywnych Kobiet w Fajsławicach uczestniczyło w Dniach Otwartych Drzwi w Końskowoli. W konkursie na najlepszą potrawę nasze ,,Felutki” zdobyły I miejsce!

 28 czerwca 2014 r. młodzież ze Związku Młodzieży Wiejskiej w Fajsławicach uczestniczyła w Turnieju Gmin w Pilaszkowicach zdobywając IV miejsce.

 29 czerwca 2014 r. podczas ,,Biesiady” w Żółkiewce zgłoszona przez Gminne Koło Aktywnych Kobiet nalewka z białej porzeczki zdobyła III miejsce.

 5 lipca 2014 r. – otwarcie Centrum Edukacji Zielarskiej w Boniewie Ignasinie i Inauguracja Projektu ,,Tymiankowy Smak Fajsławic”.

otwarcie centrum edukacji zielarskiej 2

otwarcie centrum edukacji zielarskiej 1W inauguracji uczestniczyli m.in.:

Michał Cholewa - Wicemarszałek Województwa lubelskiego

Sławomir Struski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego                 w Lublinie 

Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski

Janusz Pędzisz - Członek Zarządu Powiatu

Hanna Szymanderska- dziennikarz, wielbicielka kuchni tradycyjnej

Agnieszka Perepeczko - aktorka i pisarka

Karol Okrasa- znany polski kucharz

Henryk Bichta - Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Magdalena Błaziak- projektant ogrodowy.

 

5 lipca 2014 r. Gminne Koło Aktywnych Kobiet uczestniczyło w Konkursie „Lubelskie Smaki Na Talerzu”. W kategorii wieprzowina kobiety zdobyły I miejsce.

 W dniu 5 lipca br. w Powiatowym Konkursie Kulinarnym wystawione przez kobiety policzki wołowe       w sosie rozmarynowo - tymiankowym otrzymały wyróżnienie.

 W dniu 7 lipca 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisało na listę produktów tradycyjnych zgłoszone przez nasze kobiety ,,Pierogi z czerwoną fasolą”.

 W dniu 20 lipca 2014 r. odbył się Finał Wojewódzkiego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Kobiety zgłosiły    w konkursie gastronomicznym jabłczankę i karkówkę po fajsławicku, zaś w produkcie - mięso w wekach, dżem z arcydzięgla oraz nalewki ziołowe. W konkursie gastronomicznym kobiety wywalczyły III miejsce, natomiast zestaw nalewek ziołowych otrzymał nominację do ,,Perły”.

                                                                                                                             Red.

PODZIĘKOWANIA ZA WOLNOŚĆ

27 lipca br. na boisku sportowym podczas festynu „Zróbmy Coś Razem” Pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy oraz Pan Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy wręczyli kilkunastu mieszkańcom podziękowania za zasługi w walce o wolność i demokrację oraz zaangażowanie w rozwój Gminy Fajsławice.

Wyróżnienia w postaci okolicznościowych statuetek otrzymali członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którzy w latach osiemdziesiątych XX wieku tworzyli na terenie Gminy struktury związku oraz działali w podziemiu antykomunistycznym.

p1040546

Specjalną statuetkę otrzymał Pan Józef Wroński, który dzięki swojej nieustępliwości doprowadził w 1984 r. do sądowego unieważnienia wyborów do Gminnej Rady Narodowej  w Fajsławicach.

 p1040540

 

Lista wyróżnionych:

1.Józef Wójcik

2.Józef Wroński

3.Henryk Błaziak

4.Antoni Piśkiewicz

5.Antoni Korbuz

6.Bolesław Kosierb

7.Edward Bogusz

8.Bogdan Kokuszko

9.Janina Kociubowska

10.Czesław Gieracz

11.Wacław Baran

12.Florian Baran

13.Henryk Baran

14.Bolesław Hawrył

15.Mieczysław Pierściński

16.Wiesław Bochniarz

PODZIĘKOWANIA


Wójt i Rada Gminy Fajsławice składają serdeczne podziękowania niżej wymienionym sponsorom za życzliwą współpracę oraz wsparcie finansowe lub rzeczowe Festynu ,,Zróbmy Coś Razem”.

 

1. REVAC – Pan Mirosław Wnuk

2. Firma ZOMAR – Pan Stanisław Adamiak

3. Firma KRAUTEX – Pan Bogusław Domański

4. Przedsiębiorstwo STENMAR – Pan Robert Kepka

5. Firma ROLMECH – J. Kot i J. Iłowiecki

6. PUB MNICH – Lublin

7. AUTOHANDEL – Majewski Waldemar

8. Usługi Gastronomiczne – Dariusz Janiszek

9. KRYSBOL – Państwo Idzikowie

10. Gospodarstwo Zielarskie Tomasz Kozioł

11. Sklep Spożywczy Bolesław Adamiak

12. Sklep Spożywczy – Piotr Drążek

13. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Fajsławicach

14. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Fajsławicach

15. Skup owoców Pan Szymczuk

16. Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

17. Sklep LIBRA

18. Zakład Fryzjerski – Anna Maria Wilk

19. Sprzedaż Węgla – Ewa Walaszek

20. Skup Złomu – Mrożek

21. F.H.U – Beata Porębska

22. VEGABUD – Mazurek, Wypych

23. Hurtowania Agat Krasnystaw Pan Żołnacz

24. Usługi ziemne Roman Rozwałka

25. Firma Analko Świdnik

26. Pizzeria Jelapeno

 

                                                                                              Red.

ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CCXLV/5122/2014              w sprawie przyjęcia programu „Regionalna Karta Dużej Rodziny”.

Program obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne (wychowujące troje i więcej dzieci) chętne do wzięcia udziału w Programie, w tym rodziny zastępcze, bez względu na kryterium dochodowe.

Karta będzie uprawniała rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez jednostki Samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki podległe Samorządom Lokalnym oraz instytucje          i firmy zewnętrzne, które wyrażą wolę przystąpienia do Programu i podpiszą stosowne porozumienia.

Karta będzie wydawana bezpłatnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej informacji na stronie www.rops.lubelskie.pl w zakładce REGIONALNA KARTA DUŻEJ RODZINY lub pod numerem telefonu: 81 528 76 37.

 

                                                                                                                                             OPS

zmiana programu

Z OSTATNIEJ CHWILI!!!!!!

Kabaret Smile i Zespół Disco Polo SOLARIS

27 lipca 2014r. na festynie w Fajsławicach

Serdecznie przepraszamy wszystkich mieszkańców i fanów serialu „Ranczo”, ale w ostatniej chwili bez podania uzasadnionych powodów z występu podczas festynu „Zróbmy Coś Razem” wycofał się kabaret „PIETREK ŚPIEWA”.

Zamiast niego  podczas naszej imprezy wystąpi  Kabaret Smile i Zespół Disco Polo SOLARIS.

Za zaistniała sytuację jeszcze raz przepraszamy.

Festyn2014nowy

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy

RG.0002.11.2014                                                                                                 Fajsławice 23 lipca 2014 r.

                                                              

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

XLIV sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 31 lipca 2014 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany zatwierdzenia taryfy i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Fajsławice.

8.      Wolne wnioski.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekt uchwały

GMINNE ZAWODY SPORTOWO -POŻARNICZE W FAJSŁAWICACH

W dniu 13 lipca 2014 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Fajsławicach. Brały w nich udział jednostki z terenu gminy Fajsławice /4 drużyny i Łopiennik Górny / 8 drużyn/, oraz 3 drużyny  młodzieżowe z terenu gminy Łopiennik Górny i 2 drużyny młodzieżowe z  OSP Fajsławice.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej    w Krasnymstawie, a sędzią głównym był   st. kpt. Tomasz Ściepko.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

·         sztafeta pożarnicza z przeszkodami

·         ćwiczenie bojowe,

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO -POŻARNICZE W FAJSŁAWICACH

OŚRODEK MEDYCZNY W SIEDLISKACH JUŻ OTWARTY

Informujemy, że 1 lipca 2014 r. otwarto Ośrodek Medyczny DMP w Siedliskach Pierwszych. Na chwilę obecną pacjenci mogą tam skorzystać z wyposażonej w nowoczesny sprzęt rehabilitacji, w tym elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii i hydroterapii. Dostępna jest również sala gimnastyczna do ćwiczeń oraz do pracy indywidualnej z pacjentem.

W niedalekiej przyszłości otwarte zostaną także trzy poradnie specjalistyczne:  kardiologiczna, laryngologiczna i ginekologiczna.

Ośrodek jest czynny w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Obsługą placówki zajmuje się czteroosobowy zespół, którym kieruje pani Anna Fidecka.

Informujemy równocześnie, że usługi w dotychczasowym zakresie świadczy nadal Ośrodek Medyczny w Fajsławicach.

                                                                                                          Red.

P1040207

P1040202

P1040199

 

 

P1040200

Ogłoszenie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie-Ignasinie jest organizatorem półkolonii dla dzieci rolników.

Półkolonie odbywać się będą w dwóch turnusach:

14-25 lipiec 2014 r.

11-25 sierpień 2014 r.

Zgłoszenia  dzieci przyjmujemy w szkole lub Urzędzie Gminy Tel.81/5853014 lub 81/5853002

Odpłatność za pobyt, wyżywienie/dwa posiłki/ , wycieczki  i zajęcia kulturalno-sportowe to tylko 50 zł.

 

Zapraszamy, naprawdę warto.

Organizatorzy

Zaproszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice  ma zaszczyt zaprosić mieszkańców gminy

na inaugurację projektu „Tymiankowy Smak Fajsławic”

realizowanego z programu  Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy Fajsławice, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Gminną Biblioteką Publiczna w Fajsławicach, Firmą HELIPLANT sp.z o o, , Firmą HERBIMAR, Firmą PH KRAUTEX, Firmą PH-N  Sp.z.o.o W. Legutko , LGD Krasnystaw PLUS.

                Inauguracja odbędzie się w dniu 5 lipca 2014r o godz.9.00 przy Szkole Podstawowej w Boniewie

Program inauguracjiz10646629Q

1.Uroczyste otwarcie

2.Wystapienia zaproszonych gości

3.Występy artystyczne

4. Degustacja produktów tradycyjnych

5.Zwiedzanie ogródka

Gośćmi  specjalnymi będą Karol Okrasa , Hanna Szymanderska i Agnieszka Perepeczko.

 

Our website is protected by DMC Firewall!