Aktualności

WAŻNE DATY

Od 15 stycznia 2015r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kwalifikowanego zakupionego i wysianego/wysadzonego od 15 lipca 2014r. do 15 czerwca 2015r.

 Do 31 stycznia 2015r. – termin opłacenia składki KRUS za I kwartał

 Do 31 stycznia 2015r. można składać w oddziałach regionalnych ARR wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty mlecznej indywidualnej.

 Do 31 stycznia 2015r.- rolnicy, którzy w 2013r. otrzymali płatności ostateczne z ,,Modernizacji” lub ,,Różnicowania” z PROW 2007-2013, powinni złożyć w ARiMR ankiety monitorujące.

Od 1 lutego 2015r. rusza termin składania wniosków o zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego- wnioski przyjmować będą urzędy gmin.

Tymiankowy Smak Fajsławic

W dniu  27 grudnia 2014r. w Świetlicy Wiejskiej w Fajsławicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice z okazji zakończenia projektu ,,Tymiankowy Smak Fajsławic” realizowanego w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

            W uroczystości udział wzięli:

pan Rafał Serej i pan Bartosz Domański - przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

pan Grzegorz Lipa – Radny Powiatu

pan Andrzej Wójcik – Przewodniczący Rady Gminy

pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice

pani Dorota Sawa – Prezes LGD Krasnystaw Plus

oraz mieszkańcy gminy.

            O część kulinarną zadbali: 

Restauracja Koncertowa w Lublinie,

Cukiernia Staropolska w Lublinie,

Firma KEDAM – wyroby z gęsiny,

Jerzy Moń- sery ekologiczne Krupe,

J. B. Flejmerowie – swojskie wędliny,

Dariusz Janiszek – potrawa z ziołami.

Czytaj więcej: Tymiankowy Smak Fajsławic

Wielki Kiermasz Świąteczny

W dniach 20-21 grudnia 2014r. w Galerii Olimp w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy 34 odbył się Wielki Kiermasz Świąteczny wraz z Festiwalem Produktów Regionalnych Lubelszczyzny organizowany przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w którym udział wzięły nasze panie. Kobiety prowadziły degustację przygotowanych potraw oraz przygotowały ozdoby choinkowe i dekoracje świąteczne.

Wszystkim odwiedzającym czas umilał Zespół Śpiewaczy Siedliszczanki oraz Urszula Rzeźnik z Katarzyną Baran. Zespoły wykonywały znane polskie kolędy i pastorałki.


  • P1040861
  • P1040864
  • P1040882
  • P1040894

Simple Image Gallery Extended

Swiatłowody

W ramach programu dla Polski Wschodniej, przeciw wykluczeniu społecznemu firma AP- Media z Jasła wygrała projekt polegający na podłączeniu siecią światłowodu do pięciu miejscowości tj. Fajsławice , Wola Idzikowska, Suchodoły, Siedliska Pierwsze i Siedliska Drugie. W tych miejscowościach jest na ukończeniu dokumentacja techniczna.

            Na dzień 22 grudnia  firma wykonała przyłącze na odcinku Trawniki-Fajsławice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 838 i rozpoczęła prace na terenie miejscowości Fajsławice.

            Termin zakończenia realizacji to koniec czerwca 2015 r. – pod warunkiem, że pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Informacja

Urząd Gminy w Fajsławicach podpisał Umowę na utylizację zwierząt, które padły z różnych przyczyn- zarówno zwierzyna leśna jak i hodowana w gospodarstwach. Umowa została podpisana z firmą Bakutil w Zastawie

dojazd do miejsca zdarzenia 2,50 zł/km + 8% Vat

jedna sztuka powyżej 100kg koszt 200 zł +8% Vat

jedna sztuka od 50-100 kg koszt 100 zł + 8% Vat

jedna sztuka od 20-50 kg koszt 50 zł + 8% Vat

jedna sztuka do 20 kg koszt 20 zł + 8% Vat

Kontakt tel. 81 882 47 27, 693 076 219

Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Właściciele terenów, do których przylegają gminne chodniki, mają pewne obowiązki związane z ich utrzymaniem. Nie muszą co prawda troszczyć się o ich stan techniczny, ale za to powinni dbać o czystość.

         Obowiązkiem każdego właściciela jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy budynku lub działki. Obowiązek dbania o czystość chodnika spoczywa nie tylko na formalnym właścicielu nieruchomości, ale także na jego współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych (należą do nich często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), osobach zarządzających lub użytkujących nieruchomości. Ciąży on również na osobach, które aktualnie władają nieruchomością, takich jak najemcy albo dzierżawcy.

Czytaj więcej: Do kogo należy utrzymanie w czystości i odśnieżanie chodników przyległych do działek oraz parkingów.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Fajsławice

na poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2017

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik


INFORMACJA

Wójt Gminy Fajsławice i Sekretarz Gminy Fajsławice przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w dni pracy Urzędu Gminy Fajsławice, tj. od godz. 7:00 do 15:00, a w czwartki Sekretarz Gminy do godziny 16:00.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Fajsławice

                                                                                           /-/Jacek Kęcik

                                                                                         Sekretarz Gminy

WARSZTATY KULINARNE

 

            W dniu 09.12.2014 r. w Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie odbyły się warsztaty kulinarne potraw Bożonarodzeniowych. Warsztaty przeprowadziła Pani Ewelina Nowak - pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Kolejne spotkania kulinarne odbywać się będą w styczniu i lutym 2015 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

                                                                                                          Mariola Wilk

 

dscn1357dscn1363dscn1366p1040816p1040824p1040850

Our website is protected by DMC Firewall!