Aktualności

Mali cukiernicy

Jak się okazuje Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie to idealne miejsce  na edukację najmłodszych dzieci. Przekonali się o tym uczniowie I-szych klas Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach.

Czytaj więcej: Mali cukiernicy

Złote Gody 2019

Dnia 28 września 2019r. w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie, odbyła się uroczystość Złotych Godów. W gminie Fajsławice ten piękny jubileusz obchodziło 8 par, które wytrwało w swej miłości 50 lat. Pół wieku pożycia małżeńskiego symbolizuje trwałą miłość i wierność, jest także powodem do radości i dumy, gdyż nielicznym dane jest osiągnąć taki staż małżeński.

Czytaj więcej: Złote Gody 2019

Ogłoszenie

pck

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że

NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA PACZEK  Z PCK

 

PIERWSZE WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH NASTĄPI W

STYCZNIU 2020 r.

O DOKŁADNYCH DATACH TUEJSZY OPS BĘDZIE INFORMOWAŁ W KOLEJNYCH

OGŁOSZENIACH

Informacja

dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informuję, iż pierwsze spotkanie obwodowych komisji wyborczych, powołanych Postanowieniem Nr 264/2019 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Fajsławice, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice (I piętro).

Podczas spotkania, komisje dokonają wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji oraz zostaną przeszkolone w zakresie obowiązków podczas wyborów.

Obecność członków komisji na spotkaniu jest obowiązkowa.

    /-/Jacek Kęcik

     Sekretarz Gminy Fajsławice

PIECE NA BIOMASĘ (PELLET) O MOCY 20 kW Z DOFINANSOWANIEM uzupełniający nabór zgłoszeń tylko do dnia 26.09.2019r. do godz. 15.30!

W związku z opracowywanym projektem polegającym na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych Gmina Fajsławice ogłasza uzupełniający nabór WYŁĄCZNIE na piece na biomasę (pellet) o mocy 20kW.

Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na potrzeby jednego budynku mieszkalnego. W związku z tym osoby, które złożyły deklaracje na kolektory słoneczne, pompy ciepła lub instalacje fotowoltaiczne w ramach naboru prowadzonego w dniach 28.08.2019-03.09.2019r. nie mogą złożyć deklaracji na piec na biomasę.

 

Przewidywany termin montażu pieców na biomasę to 2021 rok.

 

Przykładowe SZACUNKOWE koszty wykonania instalacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj instalacji

SZACOWANA wartość netto

SZACOWANA wartość brutto

SZACOWANY wkład własny mieszkańca

Kocioł na biomasę

20 kW

16 000,00 zł

17 280,00 zł

8 480,00 zł

UWAGA! Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy przez Gminę Fajsławice. Natomiast ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Fajsławice wyłącznie w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości:

 

Deklaracje niekompletne lub złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub złożone poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

w terminie od 24 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

UWAGA! Kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu.

XXI Święto Jesieni

W niedzielę 22 września 2019r. plac przy Oddziale Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą tętnił życiem. Odbyło się tam bowiem Święto Jesieni, które już od 21 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczne święto także zgromadziło tłumy.

Czytaj więcej: XXI Święto Jesieni

XIII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

vlcsnap 2019 09 19 10h27m54s298

Dnia 18 września 2019r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Fajsławice. Miała ona niecodzienny przebieg ze względu na obecność pani poseł na Sejm RP Teresy Hałas. Wójt Gminy Fajsławice podziękował  pani poseł za dotychczasową współpracę, za udział w organizowanych przez gminę uroczystościach, a w szczególności za pomoc w uzyskaniu dofinansowania na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Siedliskach Drugich.

Czytaj więcej: XIII SESJA RADY GMINY FAJSŁAWICE

Our website is protected by DMC Firewall!