Aktualności

WARSZTATY KULINARNE

 

            W dniu 09.12.2014 r. w Szkole Podstawowej w Boniewie Ignasinie odbyły się warsztaty kulinarne potraw Bożonarodzeniowych. Warsztaty przeprowadziła Pani Ewelina Nowak - pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Kolejne spotkania kulinarne odbywać się będą w styczniu i lutym 2015 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

                                                                                                          Mariola Wilk

 

dscn1357dscn1363dscn1366p1040816p1040824p1040850

INFORMACJA OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że od dnia dzisiejszego tj. 10.12.2014 r. osoby, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny mogą zgłaszać się po odbiór karty. Osoby, które nie złożyły wniosku do tej pory, nadal mogą to zrobić.

ROLNICZE SKŁADKI PO STAREMU

Sejm zaakceptował propozycję rządu, aby przedłużyć na lata 2015-2016 zasady opłacania przez rolników składek na ubezpieczenia zdrowotne. Rada Ministrów chce w tym czasie przygotować rozwiązania systemowe i przedłożyć jeszcze w tej kadencji Sejmu ustawę o podatku dochodowym w rolnictwie. Ma ona regulować też kwestię ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 ( Dz. U. z 2012r. poz.123 ze zm.) składka do NFZ wyniesie 1 zł za każdy  pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Zapłacą je rolnicy dysponujący gospodarstwem o powierzchni co najmniej 6 hektarów. Składki pozostałych ponad 750 tysięcy osób sfinansuje budżet państwa. Na starych zasadach opłacane będą też należności rolniczych domowników.

 

Dziennik Gazeta Prawna

z 8 grudnia 2014 r. nr 237 (3878)

Ślubowanie Wójta

W dniu 5 grudnia 2014 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy. Pierwszym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko wójta. Zadanie to wykonał pan Stanisław Rogowski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie wybrany na stanowisko Wójta Gminy Fajsławice - Tadeusz Chruściel złożył ślubowanie.

  • P1040803
  • P1040805
  • P1040806
  • P1040807

Simple Image Gallery Extended

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

III sesję Rady Gminy Fajsławice

na wtorek, 9 grudnia 2014 roku o godz. 15.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice, oraz ustalenia ich składów osobowych.

4.      Wolne wnioski i informacje.

5.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

 * * *

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

Bożena Wysocka

 główny specjalista

Wydział Polityki Informacyjnej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

SZKOLENIE DLA SOŁTYSÓW

W dniu 4 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyło się szkolenie dla sołtysów dotyczące płatności obszarowych w nowej perspektywie finansowej na 2015 r.

Szkolenie poprowadził pan Mariusz Skrzypiec - zastępca Kierownika Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie.

Po zaakceptowaniu programu płatności obszarowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  będą przeprowadzone w każdym sołectwie szkolenia dla mieszkańców.

O terminie powiadomią Państwa sołtysi.


                                                                                                                                Mariola Wilk

NOWA RADA

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Fajsławicach odbyła się pierwsza uroczysta Sesja Nowej Rady Gminy.

Rada w kadencji 2014-2018 pracować będzie w następującym składzie:

-Anna Bochniarz

-Maria Baran

-Agata Błaziak

-Ewa Pluta

-Marzena Wójcik

-Joanna Zając

-Monika Rozwałka

-Andrzej Wójcik

-Janusz Krysa

-Bogdan Ciepiel

-Mateusz Chruściel

-Piotr Wójcik

-Kaziemierz Wójcik

-Leszek Szymaniak

-Andrzej Pitucha

Czytaj więcej: NOWA RADA

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-54/2/14 z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm wybranych w dniu 30 listopada 2014r.

zwołuję

II sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 5 grudnia 2014 roku o godz. 14.30

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wręczenie Wójtowi Gminy Fajsławice zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.

4.      Ślubowanie Wójta Gminy Fajsławice.

5.      Wolne wnioski i informacje.

6.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Fajsławice

 Serdecznie dziękuje za poparcie jakie otrzymałem od Was 16 i 30 listopada 2014r.

W szczególności składam gorące podziękowania tym wszystkim, którzy pomagali mi i wspierali podczas trudnej kampanii wyborczej.

Tak liczny udział w tych wyborach jest wyrazem Waszej troski o przyszłość i rozwój naszej Gminy.

Obiecuję Wam, że dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie oraz nie zawieść danego mi zaufania. Zobowiązuję się pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Wasze oczekiwania.

Jestem przekonany, że wraz z radnymi nowej kadencji uda się nam uczynić wiele dobra dla naszej małej Ojczyzny.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                               Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                   Tadeusz Chruściel

Our website is protected by DMC Firewall!