Aktualności

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Lubelski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

Miło nam poinformować, że złożony w 2019r. przez Gminę Fajsławice projekt w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-06- 0064/19 Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie.

Dziś podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi 3 836 007,12zł. Gmina Fajsławice otrzyma dofinansowanie w kwocie do 2 288 558,28zł .

Czytaj więcej: Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonania inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- etap I”

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- etap I”
Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami

Zestawy ochronne rozdane

W dniach od 28 do 30 kwietnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach wydawał paczki żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Z uwagi na stan epidemii pracownicy pomocy społecznej zachowali obowiązujące obostrzenia i środki bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Zestawy ochronne rozdane

XX Sesja Rady Gminy Fajsławice

vlcsnap 2020 05 11 07h53m19s961

Dnia 7 maja 2020r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice  odbyła się XX Sesja Rady Gminy Fajsławice. To pierwsza sesja od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa. Decyzja o jej zorganizowaniu podyktowana była koniecznością podjęcia uchwał, umożliwiających dalsze działania inwestycyjne. Z uwagi na bezpieczeństwo radnych i urzędników zastosowano wszelkie środki ostrożności – zachowanie obowiązujących odstępów czy ochronne maseczki.

Czytaj więcej: XX Sesja Rady Gminy Fajsławice

Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Fajsławice

Gmina Fajsławice znalazła się wśród pięciu samorządów z powiatu Krasnostawskiego, które otrzymają dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań związanych z remontem i przebudową dróg gminnych. Dzięki dotacji samorząd będzie mógł zrealizować dwa zaplanowane wcześniej zadania.

Czytaj więcej: Dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Fajsławice

Targowisko Gminne "Mój Rynek"

KUPUJ LOKALNIE ! – Wspieraj Regionalnie to hasło przewodnie Targowiska Gminnego w Fajsławicach „Mój Rynek” w Boniewie, który odbył się w minioną sobotę, 2 maja 2020r. Miejsce to powstało dzięki dofinansowaniu ze środków PROW 2014-2020. Funkcjonowanie targowiska znajdującego się w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie,  ma w swym założeniu promocję zdrowych, lokalnych produktów, a ich producentom, wytwórcom i przedsiębiorcom możliwość ich sprzedaży. Zapotrzebowanie ludzi na produkty zdrowe, wysokiej jakości, pochodzące bezpośrednio od rolników ciągle wzrasta, dlatego gmina Fajsławice daje możliwość swoim mieszkańcom i nie tylko, zakupu takich właśnie produktów. Naszym rolnikom, sadownikom i plantatorom natomiast umożliwia sprzedaż swoich owoców pracy na gminnym targowisku.

Czytaj więcej: Targowisko Gminne "Mój Rynek" 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja to narodowe święto uchwalenia Konstytucji, która podjęta została 229 lat temu. To niezwykle ważne święto dla każdego obywatela Polski. Dokument ten będący pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, dawał wiele wolności i praw obywatelskich, zawierał wartości, które i dziś są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Gmina Fajsławice zawsze uroczyście i licznie obchodziła każdą rocznicę tego wydarzenia. Dziś w obliczu pandemii obchody 3 majowe wyglądały nieco inaczej.

Czytaj więcej: Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że otrzymał informację dotyczącą wycofania druków przez ARiMR dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich podpisywanych jednocześnie przez sprzedającego i kupującego. Oznacza to, że każda z osób nabywająca lub sprzedająca zwierzę gospodarskie będzie musiała sama dokonać przedmiotowego zgłoszenia.

ARiMR poinformowała, że druki dwupodpisowe dla świń będą obowiązywały do końca 2020r., a dla bydła, owiec i kóz do połowy 2021 r.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!