Aktualności

Teleporady z Ośrodkiem Zdrowia

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Medycznym DMP w Fajsławicach. Osoby potrzebujące porady medycznej prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Zdrowia pod numerami telefonów:

REJESTRACJA  81  58 53 009

LEKARZ RODZINNY    783 051 915

LEKARZE SPECJALIŚCI   500 113 657

 

Dodatkowe numery telefonów usprawnią funkcjonowanie placówki i ułatwią skorzystanie mieszkańcom gminy z teleporady.

A.Granat

INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566), informujemy o możliwym wystąpieniu opóźnień lub czasowym wstrzymaniu usług odbioru odpadów komunalnych.

Spółka EKO-KRAS Spółka z o.o. zajmująca się w naszej gminie odbiorem odpadów komunalnych, stosuje się do wszelkich zaleceń nałożonych na wszystkich obywateli przez Ministerstwo Zdrowia, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19, tym samym może mieć to wpływ na terminowość odbioru tych odpadów.

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy o cierpliwość i zrozumienie w tej niezwykle trudnej i niestabilnej sytuacji.

A.Granat

OGŁOSZENIE

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

INFORMUJEMY, ŻE GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

BĘDZIE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice 

lub

  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Termin zgłoszenia kandydatów upływa 10 kwietnia 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Fajsławice do 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.) w godzinach pracy Urzędu:

- w poniedziałek od 8:00 do 13:00,

- od wtorku do piątku od 7:30 do 13:00.

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE FAJSŁAWICE

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 509 589 377 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w następujących dniach:

– 30 marca 2020 r.;

– 1 kwietnia 2020 r.; 

– 3 kwietnia 2020 r.;

– 6 kwietnia 2020 r.;

– 8 kwietnia 2020 r.;

– 9 kwietnia 2020 r.;

– 10 kwietnia 2020 r..

Urzędnik Wyborczy

Adrianna Żbikowska Kargul

Komunikat dla mieszkańców

UWAGA !!!!!

  Z uwagi na możliwość  rozprzestrzeniania się koronawirusa, Wójt Gminy Fajsławice podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla petentów do odwołania

Sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie, elektronicznie oraz pocztą w godz.:

pn 8:00 - 13:00

wt-pt 7:30 - 13:00

 

Adres urzędu:

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice

 

Telefon kontaktowy:

81 585 30 02

 

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Urzędu Gminy:

www.fajslawice.eu

 

Ogłoszenie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje:

w godzinach od 7:30 do 19:00

pod numerem telefonu: 534 729 799

pełniony jest dyżur w celu udzielania niezbędnych informacji

osobom, które potrzebują pomocy.

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie pracy przez urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednio obsługę interesantów.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od osobistych wizyt klientów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie.

PLW w Krasnymstawie po analizie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z przypadkami zakażeń koronawirusem jak również bardzo poważnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez ten wirus zwraca się do wszystkich petentów o wyrozumiałość i składanie wszelkich dokumentów wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

względnie tradycyjnie w formie listu na adres inspektoratu.

Porady można zasięgnąć pod nr tel.

82 576 31 59

Zobowiązuję ponadto urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania wyłącznie czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrotu zwierzętami.

                                                                                     Małgorzata Kalinowska

  Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                          w Krasnymstawie

OGŁOSZENIE

UWAGA!!!

 

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

INFORMUJEMY, ŻE OD  NAJBLIŻSZEGO CZWARTKU 19 MARCA 2020R. DO ODWOŁANIA

TARG W GMINIE FAJSŁAWICE NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Informacja Starosty Krasnostawskiego odnośnie dyżurów w ramach punktów NPP/NPO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), a co za tym idzie koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.)

informujemy, że tymczasowo zawiesza się udzielanie porad prawnych realizowanych osobiście w punktach nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu krasnostawskiego

- od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu lub możliwości jego skrócenia, stosowna informacja zostanie uwidoczniona poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia w gmachu budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz umieszczona na stronie internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie w powyżej wskazanym terminie zostaje zmieniona organizacja udzielania porad prawnych do udzielania ich w formie telefonicznej i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

W celu uzyskania porady prawnej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem zobowiązana jest do złożenia za pośrednictwem poczty e-mail wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jak również oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) oraz podpisanej klauzuli RODO.

W celu zarejestrowania wniosku o udzielenie porady uprzejmie prosimy o kontakt z numerem telefonu (82) 576 52 11 do 13, zaś wniosek o zgłoszenie porady na odległość oraz oświadczenie o których mowa powyżej należy przesłać na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stosowny wniosek zawierający zgłoszenie porady, oświadczenie oraz klauzulę RODO pobrać należy ze Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie www.krasnystaw-powiat.pl lub www.oic.lublin.pl

 

Wniosek zgłoszenia porady na odległość

STAROSTA

/-/Andrzej Leńczuk

DMC Firewall is a Joomla Security extension!