Filtr
  • INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

    Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r.zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

  • Obwieszczenie Wójta Gminy Fajsławice z dnia 15 czerwca 2011 r.

    Obwieszczenie Wójta Gminy Fajsławice z dnia 15 czerwca 2011 r.


    Wójt Gminy Fajsławice informuje, że stosownie do art. 160 §1 i art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm.) Rada Gminy Fajsławice dokona wyboru ławników na najbliższą kadencję.

  • Wyprawka Szkolna 2011/2012

    Wójt Gminy Fajsławice informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowegoWyprawka Szkolna 2011/2012

    Termin składania wniosków -  do 30 czerwca 2011

     

    Informacje szczegółowe „Wyprawka szkolna w 2011.

    Wyprawką na podręczniki szkolne objęci będą uczniowie rozpoczynający

    w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

    1. w klasach I-III szkoły podstawowej

    2. w  III  klasie gimnazjum,

    3. w klasach I-VI  szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię  psychologiczno- pedagogiczną:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd