INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W FAJSŁAWICACH

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Fajsławicach, zwany PSZOK znajduje się przy gminnej oczyszczalni ścieków. 

2. Z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy PSZOK jest czynny w następujących dniach:

a. poniedziałek i środa w godzinach od 8:00 do 14:00,

b. sobota od 8:00 do 13:00.

3. W PSZOK-u w Fajsławicach przyjmowane i zbierane są obecnie niżej wymienione odpady segregowane:

a. meble i odpady wielkogabarytowe,

b. drobny gruz,

c. zużyte opony,

d. popiół,

e. przeterminowane leki,

f. zużyte baterie i akumulatory,

g. metale,

h. zużyty sprzęt elektryczny i energetyczny,

i. plastik,

j. szkło,

k. ceramika.

4. Wszystkie ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

5. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

6. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

7. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu           w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczenie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.    

9. Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856, 500 189 857

Our website is protected by DMC Firewall!