ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 11 lutego 2014 roku.

zwołuję

XL sesję Rady Gminy Fajsławice

na czwartek 13 lutego 2014 roku na godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".

4.      Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd