Młody rolnik

Młody rolnik może otrzymać premię w wysokości 100tys.zł, wypłacana w dwóch ratach:80tys.zł na początek i pozostałą część po zrealizowaniu inwestycji. Wprowadzona została definicja ,,kierującego gospodarstwem”, dzięki której nie każde posiadanie gruntów rolnych przed złożeniem wniosku o premię będzie dyskwalifikowało młodego rolnika. Dodatkowo przed złożeniem wniosku kandydat na młodego rolnika będzie mógł rozpocząć tzw. urządzanie gospodarstwa, co nie będzie jednoznaczne z jego prowadzeniem. Aby uzyskać premię młody rolnik będzie potrzebował minimalnej wielkości gospodarstwa, tzn. równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa - równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300ha. Przynajmniej 70% tej minimalnej wielkości musi być własnością młodego rolnika lub było w jego użytkowaniu wieczystym bądź dzierżawie z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub np. gminy.

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać młodzi właściciele ferm drobiowych (poza chowem ekologicznych), wieloletnich plantacji energetycznych oraz prowadzący niektóre hodowle zakwalifikowane jako działy specjalne produkcji rolnej. Kryteria wyboru dla tego działania uwzględniają w szczególności:

-wielkość gospodarstwa

-kwalifikacje zawodowe następcy

-rodzaj planowanej produkcji

-kompleksowośc biznesplanu

-przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

-różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a następcą

-udział w zorganizowanych formach współpracy

-przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie go z mniejszych gospodarstw.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd