NOWE DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ

Mali przedsiębiorcy z obszarów wiejskich będą mieli możliwość pozyskania dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotychczasowe ,,Różnicowanie” zostało podzielone na:

1.,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Z pomocy w kwocie 100tys.zł będą mogli skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS, posiadający gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nie większej niż 15tys.euro oraz rolnicy, którzy zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa. Inwestycje w ramach tego działania będą dotyczyć następujących branży:

-sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nie rolnych

-rzemiosło lub rękodzieło

-przetwórstwo i sprzedaż produktów nie rolnych

-świadczenie usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, starszymi, opieki zdrowotnej i niepełnosprawnymi

-działalność informatyczna, komputerowa i elektroniczna, sprzedaż internetowa

-działalność architektoniczna i inżynierska, rachunkowość, usługi księgowe i audytorskie, usługi techniczne, działalność weterynaryjna.

Całkowicie wykluczona jest tutaj działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

2.,,Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

Z tej pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne, firmy posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Kosztem kwalifikowanym inwestycji będzie tutaj zakup lub leasing nowych maszyn i urządzeń na potrzeby prowadzonej działalności usługowej. Wyjątek stanowią ciągniki, których koszt zakupu będzie kwalifikowalny w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów. Maksymalnie można uzyskać do 500tys.zł

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd