NOWE LIMITY DOPŁAT DO SPRZĘTU

W 20015r. osoba z uszczerbkiem na zdrowiu może otrzymać maksymalnie 95% kosztów likwidacji barier architektonicznych, co przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 grudnia 2014r. , zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz.1835). Oznacza to zwiększenie maksymalnej dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, która zamiast dotychczasowych 60% wynosi 80%. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, natomiast do kupna specjalistycznego sprzętu 5-krotności.

            Powyższe limity dopłat nie dają jednak osobom niepełnosprawnym gwarancji na uzyskanie pomocy w maksymalnej wysokości.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!