ZMIANY W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

12 grudnia 2014r. zostały zatwierdzone pierwsze 3 programy z aż 118 zgłoszonych do Komisji Europejskiej. Dostępne dotacje inwestycyjne dla gospodarstw rolnych:

1.Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Z tego wsparcia będą mogli korzystać przede wszystkim rolnicy posiadający trwałe użytki zielone. Będzie ono wspierać rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk oraz prowadzonej na nich produkcji zwierzęcej. Dotacje będzie można uzyskać na:

            a)zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych

            b)wyposażenie pastwisk

            c)budowę budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej, ale tylko mające na celu rozwój chowu zwierząt ,,trawożernych”, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie. Maksymalnie można otrzymać nawet 500tys.zł –w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich , a nie więcej niż 200tys.zł-w przypadku pozostałych inwestycji. Dofinansowanie wyniesie do 50%kosztów inwestycji lub do 60% kosztów w przypadku młodych rolników.

2.Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Dostępna będzie pomoc na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, dla tych rolników, których gospodarstwa są położone na obszarach OSN i prowadzą produkcję zwierzęcą. Kosztami kwalifikowanymi będą koszty budowy (przebudowy i rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych oraz koszty ogólne związane z tymi inwestycjami. Można będzie otrzymać do 50tys.zł również w formie zwrotu do 50% lub 60%(dla młodych rolników) kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

3.Modernizacja gospodarstw rolnych

Projekt ten będzie wspierał głównie produkcję prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. Będzie to dofinansowanie do 60% w przypadku młodych rolników i inwestycji wspólnych oraz do 50% w pozostałych przypadkach. Kwoty będą zależeć od rodzaju inwestycji:

            a)do 900tys.zł w przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji prosiąt          

            b)do 500tys.zł na inwestycje związane z budową, modernizacją lub adaptacja budynków inwentarskich

            c)do 200tys.zł na pozostałe rodzaje inwestycji (np. zakup maszyn rolniczych)

Aby skorzystać z pomocy trzeba będzie mieć przynajmniej 25 krów(lub 15, ale w ramach inwestycji musi nastąpić powiększenie stada do wymaganych 25 sztuk). Gospodarstwa o powierzchni powyżej 300ha oraz hodowcy drobiu nie będą mogli korzystać z tej pomocy. Wyjątek stanowią gospodarstwa ekologiczne.

Rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS i prowadzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej do 10tys. euro będą mogli otrzymać 60tys.zł w postaci premii na restrukturyzację małego gospodarstwa . Muszą jednak przygotować biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa, co w efekcie pomoże osiągnąć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10tys.euro. Tutaj również premia będzie wypłacana w dwóch ratach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewiduje również pieniądze dla tych rolników, którzy zdecydują się na przekazanie małego gospodarstwa innemu rolnikowi. Mogą otrzymać 120% należnych im dopłat bezpośrednich do 2020r.

Wszystkie przedstawione zasady z PROW dotyczą ważnych lecz tylko wybranych działań. Jednak wiele kwestii jest jeszcze niejasnych i muszą być uregulowane przepisami krajowymi. O szczegółach dotyczących poszczególnych działań będziemy informować na naszej stronie.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!