Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz.506.).

zwołuję
X sesję Rady Gminy Fajsławice
na 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
   a. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum promocji produktu lokalnego-targowiska gminnego w Fajsławicach "Mój Rynek", zlokalizowanego w miejscowości Boniewo
   b. w sprawie wprowadzenia w Centrum promocji produktu lokalnego-targowiska gminnego w Fajsławicach "Mój Rynek", zlokalizowanego w miejscowości Boniewo, opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
    c. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
    d. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Our website is protected by DMC Firewall!