XI Sesja Rady Gminy Fajsławice

vlcsnap 2019 06 25 07h54m23s201

Dnia 18 czerwca 2019r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XI Sesja Rady Gminy Fajsławice, podczas której radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy o pracy między sesjami, a także informacji o pracach komisji.

Pani Anna Rozwałka, pełniąca obecnie obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, przedstawiła ocenę zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Fajsławice za 2018r.

W dalszej części obrad przeprowadzona została debata na temat raportu o stanie gminy Fajsławice. Wypowiedzi wielu radnych na temat treści zawartych w raporcie wskazywały na jego dobre przygotowanie merytoryczne i dające wiele wskazówek do dalszej pracy.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2018r., którą radni podjęli jednogłośnie. Rada Gminy Fajsławice zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice – Januszowi Pędziszowi z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Pozostałe projekty uchwał zostały rozpatrzone i podjęte jednogłośnie. Dotyczą one m.in. oddania w najem części nieruchomości (ośrodek zdrowia), udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie i opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice – Ksawerówka”, a także powołania stałych komisji Rady Gminy Fajsławice.

A.Granat

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd