Podsumowania i plany naszych stowarzyszeń

Początek nowego 2020 roku to czas podsumowań i  planów na przyszłość dla wielu działających na naszym terenie stowarzyszeń.

 

Pierwszy kwartał każdego roku jest przeznaczony na przeprowadzenie Zwyczajnych Walnych Zebrań Członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrania te mają charakter sprawozdawczy podsumowujący roczną działalność, a także wyznaczający program pracy na 2020r. Dotychczas odbyły się one w Woli Idzikowskiej, Siedliskach  Drugich i Suchodołach.

Doroczne zebranie sprawozdawcze przeprowadziło też Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic. Najpierw odbyła się msza święta w intencji Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, później uczestnicy przeszli na Stary Cmentarz, gdzie wspólnie z księdzem Proboszczem Andrzejem Domańskim i księdzem profesorem Marianem Nowakiem modlili się za poległych powstańców w 157 rocznicę  Powstania Styczniowego.

W dalszej części spotkania zebrani obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą dokonania Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic na rzecz renowacji pomników na Starym Cmentarzu, a także efekty realizacji projektu Przeszłość dla Przyszłości „Etno – Ziemia Fajsławicka 2019”.

Niezwykle ciekawy mini - wykład dotyczący historii i tradycji łamania się opłatkiem wygłosił profesor Marian Surdacki – prezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Zebrani w ciepłej atmosferze śpiewali kolędy i podzielili się opłatkiem.

Wśród gości obecny był Przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, radna powiatu Ewa Nieścior, przedstawiciele samorządu gminy Fajsławice - wójt Janusz Pędzisz oraz zastępca wójta Mieczysław Paluch, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach Wojciech Hus oraz wszyscy członkowie stowarzyszenia.

Późnym popołudniem odbyło się również spotkanie grup młodzieżowych wraz z rodzicami, Zarządu i trenera  Gminno-Parafialnego Klubu Sportowego Frassati Fajsławice. Omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem klubu, kwestie treningów, certyfikacji PZPN oraz planowanego obozu wakacyjnego dla młodych zawodników.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie młodym piłkarzom toreb sportowych z logo gminy i klubu, ufundowanych przez Janusza Pędzisza – wójta gminy Fajsławice. Skierował on kilka ciepłych słów do Zarządu i trenera, dziękując za pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz promocję Fajsławic w województwie. Ponadto wójt gminy zachęcił rodziców do aktywnego angażowania się w działalność klubu i wspierania pasji swoich pociech.

A.Granat

Resized 20200126 123332

Resized 20200126 123539

Resized 20200126 123857

Resized 20200126 124250

 

IMG 5801

IMG 5794 1

IMG 5790 1

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!