Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od dnia 03.02.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw  rolnych oraz chowu lub  hodowli bydła.

 Do wniosku  należy dołączyć  faktury VAT  z zakupu ON od dnia 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

W przypadku  ubiegania  się  przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy  dołączyć dokument wydany na wniosek producenta rolnego przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła  będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. Kwoty stanowiącej  iloczyn stawki  zwrotu  podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  100 oraz  powierzchni użytków  rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne  według stanu  na dzień 1 lutego  danego roku, oraz
  2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr  oleju napędowego, liczby 30  oraz średniej  rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony  wniosek o zwrot podatku.

  Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Fajsławice – pokój Nr 8  w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od godz.8.00 do 16.00, wtorek-piątek  od godz. 7.30 do godz.15.30.,telefon 81 585 30 60.

Wniosek do pobrania

Informację sporządziła: Anna Rozwałka.

Our website is protected by DMC Firewall!