Aktualności

Warsztaty strażackie w Fajsławicach

Dnia 26 czerwca 2019r. na terenie boiska i przy budynku Urzędu Gminy Fajsławice odbyły się I warsztaty techniczne dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Województwa Lubelskiego. Ich organizatorem była firma Arpapol.

W warsztatach wzięło udział 37 jednostek OSP. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było podniesienie umiejętności praktycznych strażaków, zaznajomienie się przez nich z nowoczesnym sprzętem do działań ratowniczo – gaśniczych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami z całego regionu.

Czytaj więcej: Warsztaty strażackie w Fajsławicach

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH

logo ksow page0001

Wójt Gminy Fajsławice serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu „Festiwal Dobre bo Nasze”:

  1. Konkurs fotograficzny „Skarby Ziemi”
  2. Konkurs dla Dzieci „Zielnik”
  3. Konkurs potraw „Chwasty i zioła na talerzu”

Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe do konkursów są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fajsławicach, Fajsławice 107A, 21-060 Fajsławice w godz. 8.00-16.00 oraz na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu

Termin składania zgłoszeń do konkursów upływa 4 lipca 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się na imprezie plenerowej w dniu 7 lipca 2019r.

W konkursach przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy!

 

Dokumenty do pobrania

"Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski"

W ubiegły weekend, 22-23 czerwca 2019r. w Nałęczowie odbył się dwudniowy Festiwal „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. Pierwszego dnia festiwalu odbył się kolejny – drugi już etap konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, do którego zakwalifikowało się 10 Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej: "Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski"

"Drogi do Wolności" w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Wystawa pt.: „Drogi do Wolności ”, która prezentowana była w Urzędzie Gminy Fajsławice podczas obchodów 30-tej rocznicy wyborów czerwcowych i 35-tej rocznicy powtórzonych wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach, eksponowana jest obecnie w holu głównym budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej: "Drogi do Wolności" w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

XI Sesja Rady Gminy Fajsławice

vlcsnap 2019 06 25 07h54m23s201

Dnia 18 czerwca 2019r. w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice odbyła się XI Sesja Rady Gminy Fajsławice, podczas której radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy o pracy między sesjami, a także informacji o pracach komisji.

Pani Anna Rozwałka, pełniąca obecnie obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach, przedstawiła ocenę zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Fajsławice za 2018r.

W dalszej części obrad przeprowadzona została debata na temat raportu o stanie gminy Fajsławice. Wypowiedzi wielu radnych na temat treści zawartych w raporcie wskazywały na jego dobre przygotowanie merytoryczne i dające wiele wskazówek do dalszej pracy.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2018r., którą radni podjęli jednogłośnie. Rada Gminy Fajsławice zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice – Januszowi Pędziszowi z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Pozostałe projekty uchwał zostały rozpatrzone i podjęte jednogłośnie. Dotyczą one m.in. oddania w najem części nieruchomości (ośrodek zdrowia), udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie i opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice – Ksawerówka”, a także powołania stałych komisji Rady Gminy Fajsławice.

A.Granat

Our website is protected by DMC Firewall!